Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nın kuruluş çalışmaları 1950 yılında İngiltere’de bu konuda çalışan rahmetli hocamız Prof. Dr. Galip Urak tarafından başlatıldı. Dr. Galip Urak 1952 yılında doçent oldu ve fakültemiz I. Cerrahi kliniğinde Prof.Dr Kamil Sokullu’nun yanında çalışmalarına başladı. Göğüs Cerrahisi konusundaki ameliyatlar o zamanlar tüberküloz ağırlıklı olduğu için, ameliyatlar halen Ankara Kalesi civarındaki Hisarpark Caddesi’nde bulunan Ankara Veremle Savaş Derneği Hastanesi’nde gerçekleştiriliyordu. İlk akciğer rezeksiyonu ameliyatı 1951’de Prof. Dr. Galip Urak tarafından gerçekleştirildi. 1960’da profesörlüğe atanan Dr. Galip Urak, Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi birimini kurma hazırlıklarına başladı. 1964’de Cebeci’deki fakültemizde (U) şeklindeki binanın bir bölümü Göğüs Cerrahisi ve Nöroşirürirjiye ayrıldı. Göğüs Cerrahisi Kliniği burada 12 yatak ve 1 ameliyathane ile başlangıçta kalp ameliyatları dışındaki göğüs ameliyatlarını yaptı.
1967’de Nöroşirürirji Kliniğinin bir başka yere nakledilmesi ile Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği yeni ameliyathanesi, polikliniği, yoğun bakım ünitesi ve kalp pompasının alımıyla 60 yataklı klinik haline geldi. 15 Mart 1985’de Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı İbni Sina Hastanesi giriş katındaki 75 yataklı yeni yerine taşındı.1986’da Kalp-Damar Cerrahisi ayrı bir Anabilim Dalı olarak ayrıldı. Anabilim Dalı Başkanı olarak Doç.Dr. Hakkı Akalın’ın atandığı bu Anabilim Dalı başarı ile faaliyetlerine devam etti, Göğüs Kalp-Damar Cerrahisi’ne ait 25 yatak Kalp-Damar Cerrahisi’ne verildi.
Göğüs cerrrahisi AD oluştuğundan bu yana ülkemizin değişik Göğüs Cerrahisi kliniklerinden eğitim için gelen çok sayıda araştırma görevlisi ve uzmanlara eğitim desteğini aktif olarak sürdürmektedir. Ayrıca ulusal kongre ve sempozyumlarda aktif katılım ile teorik ve pratik olarak ülkemiz Göğüs Cerrahisinin gelişmesinde öncülük görevini sürdürmektedir. Göğüs Cerrahisi konusunda ülkemizde referans klinik olma özelliğini taşıyan anabilim dalımız artan ivme ile girişim ve faaliyetlerine devam etmektedir.
Halen anabilim dalımız 8 öğretim üyesi ve 12 asistan kadrosu ile hizmet vermektedir.

GENEL BİLGİLER:

Kliniğimiz şu anda 32 servis 20 yoğun bakım olmak üzere 52 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. 6 profesör, 1 doçent ve 1 yardımcı doçent doktordan oluşan öğretim üyesi kadrosu yanında, 12 araştırma görevlisi, 17 hemşire ve 9 personel hizmet vermektedir. Yoğun bakımda postoperatif ve travma hastalarının her türlü monitarizasyonu yanında 3 respiratörle solunum desteği tedavisi verilebilmekte, torasentez, tüp torakostomi, kateterizasyon, trakeostomi, rijid ve fleksibl bronkoskopi gibi girişimsel prosedürler gerçekleştirilmektedir. Kliniğimizde yılda ortalama 700 operasyon ve bir o sayıda endoskopik girişim (bronkoskopi/özefagoskopi) genel anestezi altında yapılmaktadır. 1993’den beri Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi operasyonları rutin olarak yapılmaktadır. Göğüs cerrahisine ait 3 ameliyat masası 4 hemşire ve 2 personel ile tama yakın kapasite ile hizmet vermektedir. Akciğer transplantasyonu dışında dünyada gerçekleştirilen tüm operasyonlar başarı ile uygulanmaktadır.