EĞİTİM PROGRAMI:

Anabilim Dalımızda Çarşamba günleri dışında diğer günler tam gün operasyonlar devam etmekte, çarşamba günleri saat 10 ile 12 arası hemşireler, araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin beraber katıldığı hizmet içi eğitim programına ait dersler devam etmektedir. Yine her çarşamba öğleden sonra anabilim dalının konseyleri olmakta, konsey sonrası bir hafta seminer bir hafta ise literatür saati olmak üzere araştırma görevlilerinin eğitimine devam edilmektedir.
Hizmet içi Eğitim Programı (Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve hemşirelerin birlikte katılımı ile)

DERS PROGRAMI: (9-10 sömestr öğrenci ders programı)
– Toraks deformiteleri Prof. Dr. Şinasi Yavuzer
– Mediasten kist ve tümörleri, mediastinitler Prof. Dr. Şinasi Yavuzer
– Toraks duvarı hastalıklarının cerrahi tedavisi Prof. Dr. Şinasi Yavuzer
– Özefagus cerrahi hastalıkları Prof. Dr. İlker Ökten
– Diafragma hastalıkları Prof. Dr. İlker Ökten
– Primer plevra tümörleri Prof. Dr. Murat Akal
– Bronş kanserleri Prof. Dr.Nezih Özdemir
– Akciğerin süpüratif hastalıkları Prof. Dr. Şevket Kavukçu
– Akciğer kist hidatikleri Prof. Dr. Şevket Kavukçu
– Soliter pulmoner nodüller Prof. Dr. Şevket Kavukçu
– Toraks travmaları Doç. Dr. Ayten Kayı Cangır
– Toraks cerrahisinde tanı yöntemleri Doç. Dr. Ayten Kayı Cangır
– Trakeabronşial yabancı cisim aspirasyonları Prof. Dr. Adem Güngör
– Nonparaziter akciğer kistleri Prof. Dr. Adem Güngör
– Akciğerin doğmalık hastalıkları Prof. Dr. Adem Güngör
– Torasik Outlet Sendromu Doç. Dr. Murat Akal
– Ampiyemler Doç. Dr. Murat Akal
– Trakeanın cerrahi hastalıkları  Doç. Dr. Hakan Kutlay
– Toraks kesileri ve cerrahi anatomisi Doç. Dr. Hakan Kutlay
(5-6 sömestr öğrencilerine haftada bir gün, Cuma günleri kliniğimizde hasta başı pratik uygulamalı dersler verilmektedir. 9-10 sömestr öğrencilerine ise, ağırlıklı kısmı sabah 1.5 saat pratik uygulama olmak üzere yukardaki ders müfredatında belirtilen teorik dersler verilmektedir.)