Öğretim Kadrosu

UNVANWEB SAYFASIBÖLÜMÜBAŞKANE-POSTA
PROF.DR.HASAN ŞEVKET KAVUKÇUGÖĞÜS CERRAHİSİ ADBAŞKANIkavukcu@medicine.ankara.edu.tr
PROF.DR.RIFAT MURAT AKALGÖĞÜS CERRAHİSİ ADakal@medicine.ankara.edu.tr
PROF.DR.HAKAN KUTLAYGÖĞÜS CERRAHİSİ ADkutlay@medicine.ankara.edu.tr
PROF.DR.AYTEN KAYI CANGIRGÖĞÜS CERRAHİSİ ADcangir@medicine.ankara.edu.tr
DOÇ.DR.SERKAN ENÖNGÖĞÜS CERRAHİSİ ADenon@medicine.ankara.edu.tr
DOÇ.DR.CABİR YÜKSELGÖĞÜS CERRAHİSİ ADyuksel@ankara.edu.tr
UZ.DR.MURAT ÖZKANGÖĞÜS CERRAHİSİ ADmuratozkan@ankara.edu.tr
UZ.DR.BÜLENT MUSTAFA YENİGÜNGÖĞÜS CERRAHİSİ ADbmyenigun@ankara.edu.tr
DR.TAMER DİREKGÖĞÜS CERRAHİSİ ADtdirek@ankara.edu.tr
DR.SERVET SEÇKİN TUNÇGÖĞÜS CERRAHİSİ AD
DR.EMRE MUHAMMED KOÇAKGÖĞÜS CERRAHİSİ ADemkocak@ankara.edu.tr
DR.SÜLEYMAN GÖKALP GÜNEŞGÖĞÜS CERRAHİSİ AD
DR.AYŞE UĞURUM YÜCEMENGÖĞÜS CERRAHİSİ AD
DR.KÜBRA ALPHANGÖĞÜS CERRAHİSİ AD
FAH.DR.FERUH İBRAHİMOVGÖĞÜS CERRAHİSİ ADibrahimovf@ankara.edu.tr